Plastyka nosa

Cel zabiegu: operacja nosa  ma na celu korekcję kształtu nosa, usunięcie garbu i skrócenie lub zmniejszenie jego czubka. Możliwa jest również zmiana kąta między nosem i górną wargą. Jako jedyna w Polsce nasza Klinika stosuje system Mirror Software amerykańskiej firmy Canfield Imaging Systems, dzięki któremu wykonujemy symulację efektu planowanej korekty nosa  na podstawie zdjęcia fotograficznego Pacjenta. Po zabiegu Twój nos będzie harmonizował z Twoimi rysami twarzy.

Opis zabiegu: Nacięcia zazwyczaj biegną wewnątrz i czasem zewnątrz nosa, co umożliwia bezpośredni dostęp do części kostnej i chrzęstnej. Dzięki temu chirurg może usunąć garb, przesunąć kość oraz wymodelować chrząstki nosa, a blizny pooperacyjne są niewidoczne. W przewodach nosowych umieszcza się setony, czyli opatrunki, które stabilizują przegrodę nosa. Zewnętrzna część nosa zabezpieczana jest plastikową płytką gipsową z tworzywa w celu ochrony nosa. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów stosuje się metodę „otwartą”, która wykorzystywana jest przy zabiegach rekonstrukcji nosa np. przeszczepiania chrząstek.

Znieczulenie: ogólne.

Czas trwania zabiegu: 1-2 godziny.

Rekonwalescencja: w okresie rekonwalescencji należy unikać wysiłku fizycznego, jedzenia gorących, ostrych oraz twardych potraw.

Możliwe powikłania: powikłania po zabiegu operacji nosa inaczej korekcji nosa są rzadkie. Należą do nich: obrzęk nosa, pękanie drobnych naczynek krwionośnych. Najczęstszymi powikłaniami są bóle głowy oraz krwawienie z nosa.

POWIKŁANIA POOPERACYJNE NOS

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się:

  • z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)
  • z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością)

1. Krwawienie nagłe pooperacyjne do 12 godzin
2. Krwawienie pooperacyjne do 10 dni
3. Krwawienie do oczodołu z następującą ślepotą
4. Krwiak tkanek miękkich
5. Zapalenie zatok szczękowych, czołowych
6. Ból głowy, zmęczenie, osłabienie
7. Łzawienie lub wysychanie oczu
8. Trudności w oddychaniu nosem do 14 dni
9. Obrzęk okolicy oczu, sińce „okularowe” wokół oczu, podkrążone oczy
10. Obrzęk policzków i dolnej części twarzy, obecność sińców (w kolorze fioletu, brązu, żółtego)
11. Przebarwienia skóry pod oczami (pozostałości po krwiaku podskórnym)
12. Blizny wewnątrz nosowe utrudniające oddychanie
13. Blizny zewnątrz nosowe
14. Zrosty śluzówkowe wewnątrz nosowe utrudniające oddychanie
15. Asymetria chrząstek nosa (prawa część twarzy jest zawsze inna od lewej części twarzy)
16. Asymetria kości nosa po przebytej osteotomii (uwarunkowana ustawieniem wewnętrznych struktur nosa)
17. Różnice w wielkości nozdrzy u podstawy nosa
18. Martwica skóry nosa
19. Otwór w przegrodzie nosowej
20. Martwica śluzówki nosa z / lub przegrody nosowej
21. Brak czucia w obrębie czubka nosa przez 12 miesięcy
22. Wydzielina płynna lub gęsta w nosie
23. Suchość śluzówek nosa z / lub pękaniem naczynek śluzówki nosa
24. Przesuniecie przeszczepu chrzęstnego o kilka mm lub przebicie skóry przez przeszczep
25. Wchłonięcie przeszczepu chrzęstnego lub kostnego
26. Infekcja nosa
27. Rozejście się szwów wewnątrz lub zewnątrz nosa
28. Zapadnięcie grzbietu nosa
29. Zapadanie się skrzydełek nosowych
30. Ból gardła
31. Przerost małżowin nosowych
32. Otarcie naskórka nosa po usunięciu gipsu z nosa
33. Zaburzenia lub utrata węchu
34. Zaburzenia psychologiczne po operacji nosa
35. Uszkodzenie sitowia
36. Bóle zębów
37. Uczulenie na leki znieczulające miejscowo nos
38. Wyciek płynu mózgowo – rdzeniowego
39. Zaburzenia po znieczuleniu ogólnym: złośliwa hipertermia, zawał mięśnia sercowego, wstrząs toksyczny
40. Uczulenia na leki znieczulenia ogólnego i gazy medyczne
41. Zaburzenia psychiatryczne
42. Przesunięcie setonu w kierunku gardła z ewentualnym połknięciem
43. Obrzęk tkanek wewnątrz i na zewnątrz skóry od 3 do 24 miesięcy
44. Blizny zanikowe (samoczynnie rozszerzające się) lub przerostowe (grube, keloidowe)
45. Blizny podskórne (nagromadzony włóknik po krwiaku lub przerośnięte włókna kolagenowe)
46. Trudności w gojeniu ran pooperacyjnych (każdy organizm wytwarza indywidualnie bliznę wolno lub szybko, ładną lub brzydszą)
47. Powikłania zakrzepowo – zatorowe w obrębie różnych naczyń krwionośnych